Ett foto säger mycket. Den kan skapa känsla och förståelse för produkter och tjänster, och den kan fånga ett intresse om stämningen i fotografiet passar målgruppen. Foto i kombination med en förklaring av produkten brukar vara en vinnare.

Har du någon gång funderat på vad som egentligen gör produkter och tjänster extra attraktiva för målgruppen? Det är inte svårt. När målgruppen förstår tjänsten eller händelsen och ser vilka fördelar de kan få av den väcker du ett intresse. Ofta är oförståelse grunden till att man väljer att inte köpa tjänsten eller tvekar. Av naturen vill människor inte utföra något de är osäkra inför. När en vara eller tjänst förklaras kan man vända en hel grupp människor så att de går åt ett önskat håll. Man skapar en vinn-vinn-situation, vilket är optimalt.

Förståelsemarknadsföring är en nyckel

Den som förstår produkten är beredd att köpa den eller att ta reda på mer. Förståelsen kommer inte av sig själv, den behöver bli förklarad, och när målgruppen förstår skapas en röd tråd mellan produkten och människorna. Den tråden kan sedan förstärkas med olika marknadsföringsinsatser. Samma insatser skulle dock kunna falla platt om målgruppen inte förstår vilken nytta de kan ha av produkten. Ofta är förståelsemarknadsföringen förbisedd, det vill säga djupet av den. Det finns ett fåtal företag som arbetar med att förklara produkter och tjänster på detta sätt och man tjänar på att anlita dem då de har kunskap om just detta.

Explainer kan förklara

Om du vill anlita ett ledande företag ska du ta en titt på https://www.explainer.se/ – de kan förklara så att din målgrupp blir intresserad. De kan kombinera det stämningsfyllda fotografiet med den text som behövs för att man direkt ska se vilken fördel detta ger. Hur använder man tjänsten, hur integrerar man den i sin egen situation, på företaget, hos kunderna eller för den egna personalen? Så fort man ser fördelen blir man onekligen intresserad, och det är dessa förklaringar som Explainer är skickliga på att utföra. De är ledande i sin bransch och jobbar med alla typer av media samt både små och stora kunder. Kvaliteten i en Explainer-process håller världsklass utan att för den skull dra iväg i pris.

Grunden i https://www.explainer.se/, och det som gör dem så bra, är deras nyfikenhet på varje kunds marknad. De är intresserade och inte rädda för att vara banbrytande. De vill veta vad kunderna brinner för och skapa gemensam sak – och hög grad av kundnöjdhet – på ett sätt som blir lönsamt och roligt för alla parter. I slutändan är det ju så att det som gynnar kunden är den tjänst eller produkt som lever vidare.

Av kalle