Det finns tre zoner i en bild där en dominerande punkt kan placeras:

centralt och statiskt; nära kanten, icke-centrerat; vid sidan av centrum, måttligt dynamisk.

Ögat rör sig från den ena punkten till den andra som skapar en förbindelseledning, det viktigaste elementet i bilden.

Linjen har en relation till bildens horisontella och vertikala kanter. Det finns ett perceptuellt fenomen av kontinuitet som tillåter att ett flertal punkter ger intryck av att fylla utrymmet som separerar dem.

De horisontella linjerna är basen av kompositionen eftersom våra ögon lättare utforskar en scen i denna riktning. De här linjerna är synonymer av stabilitet och kan bli expressiva. Det är adekvat att använda sig av en diagonal struktur för att hantera motiv där det finns risk för att bilderna blir röriga.

Diagonala linjer ger en stor frihet av riktning och skapar mer dynamik i bilden.

Koncentriska kurvor tenderar att förstärka varandra och uttrycket av rörelse kan kännas även när kurvorna är komponerade. Kurvor ger en rytm till bilden som raka linjer inte gör. Med omvända trianglar (användes för stilleben och liknande bilder), används fisheye-objektiv i dykning för att öka proportionerna av omvänd triangel. Om samma objektiv används i motsatt dykning kommer det att ge vertikala linjer som konvergerar på toppen av bilden.

Av ivadmin